BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ  ĐĂNG KÝ QUA SMS

  Soạn cú pháp:

  DKBH_Mã cào_Số serial sản phẩm gửi 7039

   

  ĐĂNG KÝ QUA APP MOBILE

  • Cài đặt FELIXVN từ AppStore hoặc Google Play
  • Chạy ứng dụng quét mã QR và nhập MÃ CÀO