BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ  ĐĂNG KÝ QUA SMS

  Soạn cú pháp:

  DKBH_Mã cào_Số serial sản phẩm gửi 7039


  ĐĂNG KÝ QUA MOBILE APP

  • Cài đặt FELIXVN từ Appstore & GooglePlay
  • Chạy ứng dụng, quét mã QR code và nhập mã cào